Reference : Botulisme bij melkvee : voedselveiligheidsaspecten en maatregelen.
Scientific journals : Article
Life sciences : Food science
http://hdl.handle.net/2268/6866
Botulisme bij melkvee : voedselveiligheidsaspecten en maatregelen.
Dutch
Van Huffel, X. [ > > ]
Cardoen, S. [ > > ]
Imberechts, H. [ > > ]
Dierick, K. [ > > ]
Debevere, J. [ > > ]
Daube, Georges mailto [Université de Liège - ULiège > Département de sciences des denrées alimentaires > Microbiologie des denrées alimentaires >]
Herman, L. [ > > ]
Deprez, P. [ > > ]
Haesebrouck, F. [ > > ]
2008
Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift
Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Gent
78
81-89
Yes (verified by ORBi)
International
0303-9021
Gent
Belgium
[en] Clostridium botulinum
[nl] aar aanleiding van enkele uitbraken van botulisme bij melkvee in België gedurende de laatste jaren
worden in dit artikel de voedselveiligheidsaspecten die daaraan verbonden zijn nader besproken evenals
de maatregelen die kunnen genomen worden op het melkveebedrijf en in de voedselketen ter vrijwaring
van de blootstelling van de consument aan eventuele gezondheidsrisico’s. Uit een kwalitatieve risicoevaluatieis
gebleken dat het risico op overdracht van botulismetoxinen via verwerkte melk naar de consument
zeer laag is. De fecale contaminatie van de uier en melk door Clostridium botulinum sporen kan in
geval van type B daarentegen een risico op de ontwikkeling van botulisme bij gevoelige mensen vormen.
Bovendien kunnen in rauwe en laag verhitte melk- en zuivelproducten toxinen worden geproduceerd na
de ontkieming van deze sporen.
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire - AFSCA
Sci Com
Researchers ; Professionals ; Students
http://hdl.handle.net/2268/6866

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Open access
Botulisme - Van Huffel 2008.pdfPublisher postprint323.55 kBView/Open

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBi are protected by a user license.