Reference : Hoe kan je een myopathie efficiënt diagnosticeren en behandelen?
Scientific congresses and symposiums : Paper published in a book
Life sciences : Veterinary medicine & animal health
http://hdl.handle.net/2268/64469
Hoe kan je een myopathie efficiënt diagnosticeren en behandelen?
Dutch
[en] How to confirm and handle cases of equine myopathy
Votion, Dominique mailto [Université de Liège - ULiège > Département clinique des animaux de compagnie et des équidés > Anesthésiologie gén. et pathologie chirurg. des grds animaux >]
Van Galen, Gaby mailto [Université de Liège - ULiège > Département clinique des animaux de compagnie et des équidés > Médecine interne des équidés >]
28-Nov-2009
25ème journée d’étude de la Belgian Equine Practitioners Society (BEPS),
79-92
No
Yes
National
Belgique
25ème journée d’étude de la Belgian Equine Practitioners Society (BEPS)
le 28 novembre 2009
Louvain
Belgique
[en] Horse ; Myopathy ; Diagnosis
[en] Rhabdomyolyse (dit wil zeggen een myopathie met destructie van de dwarsgestreepte spiervezels) is een veel voorkomende oorzaak voor het niet goed presteren van het paard. In het geval van atypische myopathie leidt het door de ernst van het pathologische mechanisme zelfs voor het merendeel van de gevallen tot de dood van het paard. Of de myopathie nu wordt geïnduceerd door inspanning of dat ze het resultaat is van een onbekende oorzaak, het blijft primordiaal om snel het bestaan van spiercellyse vast te stellen om het te kunnen inperken en later recidieven te kunnen vermijden. Deze tekst vat de sleutelelementen samen om de diagnose te stellen van een myopathie die samengaat met rhabdomyolyse. Deze diagnose berust essentieel op het signalement, de anamnese, de klinische symptomen, een diepgaand klinisch onderzoek, en gerichte complementaire onderzoeken. Wat u moet doen als u geconfronteerd wordt met een geval verdacht van myopathie is beschreven op een manier waarop atypische myopathie wordt gescheiden van myopathiën geïnduceerd door inspanning en myopathiën geassocieerd aan een Streptococcus equi infectie. Ook de methodes om de myopathie en/of recidieven te voorkomen worden beschreven naargelang het type myopathie. Zeer recent zijn er nieuwe technieken gevalideerd om myopathiën te onderzoeken en op termijn zouden zij ervoor moeten zorgen dat de physiopathologische processen beter worden begrepen met als gevolg een betere klinische opvolging van de gevallen en een betere preventie van recidieven.
DGA - Région wallonne : Direction générale de l'Agriculture
Researchers ; Professionals ; Students
http://hdl.handle.net/2268/64469

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Restricted access
VotionBeps2009Nederlands.pdfAuthor preprint101.65 kBRequest copy

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBi are protected by a user license.