Reference : Ontwikkeling van een transnationaal rivierkwaliteitsmodel van het Maasstroomgebied vo...
Reports : Internal report
Engineering, computing & technology : Computer science
Life sciences : Environmental sciences & ecology
http://hdl.handle.net/2268/36515
Ontwikkeling van een transnationaal rivierkwaliteitsmodel van het Maasstroomgebied voor het uitvoeren van een scenario-analyse waterkwaliteit 2015 voor de kaderrichtlijn Water : Tweede technisch-wetenschappelijk rapport : Opbouw, kalibratie en validatie van het Pegase Maasmodel.
Dutch
Deliège, Jean-François mailto [Université de Liège - ULiège > > Aquapôle >]
Grard, Aline mailto [Université de Liège - ULiège > > Aquapôle >]
Everbecq, Etienne mailto [Université de Liège - ULiège > > Aquapôle >]
Bourouag, Mohamed mailto [Université de Liège - ULiège > > Aquapôle >]
Jul-2010
VaamseMilieuMaatschappij
56
Tweede technisch-wetenschappelijk rapport
[en] PEGASE ; modelling ; WFD ; water quality
[nl] Dit tweede technisch-wetenschappelijk rapport behandelt de resultaten van de opbouw, de kalibratie en de validatie van het PEGASE Maasmodel.
Deze taak is van toepassing op de klassieke fysisch-chemische variabelen. Deze taak omvat :
- het op voorhand opvragen van de gegevens nodig om het model naar het referentiejaar 2005 te kunnen opbouwen, kalibreren en valideren – er zullen lozingsgegevens van het jaar 2006 gebruikt worden;
- het nagaan van de ontvangen gegevens naar bruikbaarheid en naar conformiteit met de vereisten voor gebruik van gegevens voor simulaties in niet-stationaire mode;
- het overleggen met de VMM aangaande de bevindingen;
- het verwerken van de gegevens zoals afgesproken tijdens het overleg;
- het invoeren van de verwerkte gegevens in het PEGASE-model,
Na opbouw moet het PEGASE-model van het Maasstroomgebied gekalibreerd en gevalideerd worden aan de hand van de huidige immissiemetingen (referentietoestand 2005).
Aquapôle - AQUAPOLE
VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ
PEGASE Meuse
VMM
Researchers ; Professionals
http://hdl.handle.net/2268/36515

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Private access
PEG_VMMaas_rapport2bis.pdfAuthor preprint5.74 MBRequest copy

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBi are protected by a user license.