Reference : Agent-based modelling van Nederlandse werkwoordsverzwakking [agent-based modeling of...
Scientific congresses and symposiums : Unpublished conference/Abstract
Arts & humanities : Languages & linguistics
http://hdl.handle.net/2268/261171
Agent-based modelling van Nederlandse werkwoordsverzwakking [agent-based modeling of the Dutch verb weakening].
Dutch
Pijpops, Dirk mailto [Université de Liège - ULiège > Département de langues modernes : ling., litt. et trad. > Département de langues modernes : ling., litt. et trad. >]
24-Oct-2014
Yes
International
Herfstvergadering Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis [Autumn Meeting of the Royal Society for Linguistics, Literary Sciences and History of the Southern Low Countries]
24-10-2014
[en] Agent-gebaseerde modellen zijn al lange tijd populair in de biologie, economie, computerwetenschappen en zelfs stadsplanning, waar ze gebruikt worden om emergente fenomenen te besturen. Hoewel taal bij uitstek zo’n emergent systeem is, kennen ze voorlopig nauwelijks toepassing in het taalkundig onderzoek. De weinige studies die er wel al van gebruik maken laten zich kenmerken door interdisciplinair onderzoek van taalkundigen met computerwetenschappers en fysici (Van Trijp 2012, Beuls Steels 2013, Steels Casademont 2014, Pijpops et al. 2014). In het eerste deel van deze presentatie schets ik de mogelijkheden van deze nieuwe methodologie voor vooral de historische taalkunde. In het tweede deel van de presentatie stel ik een eerste eenvoudig agent-gebaseerd model voor van de competitie tussen de sterke en zwakke werkwoordinflectie in het Nederlands. Dit dient als voorbeeld hoe agent-gebaseerde modellen een aanvulling kunnen bieden op meer traditionele taalkundige methodes als corpus- en experimenteel onderzoek.
http://hdl.handle.net/2268/261171

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Open access
Pijpops_2014_AutumnMeetingKZM.pdfAuthor postprint1.67 MBView/Open

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBi are protected by a user license.