Reference : Semiotyka wizualna między tekstualnością a praktyką. Wokół wypowiadania
Parts of books : Contribution to collective works
Arts & humanities : Art & art history
Arts & humanities : Languages & linguistics
http://hdl.handle.net/2268/199014
Semiotyka wizualna między tekstualnością a praktyką. Wokół wypowiadania
-
[en] Visual Semiotics between texte and practice. On Enunciation
[fr] La sémiotique visuelle entre textualité et pratique. Autour de l’énonciation
Dondero, Maria Giulia mailto [Université de Liège > Département de langues et littératures romanes > Sciences du langage - Rhétorique >]
Apr-2016
Taktyki wizualne. Michel de Certeau i obrazy
Thiel-Jańczuk, Katarzyna
Brzezicka, B.
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego [Jagiellonian University Press
165-176
Yes
978-83-233-4043-0
Cracovie
Pologne
[fr] Michel de Certeau, Sémiotique visuelle ; sémiotique des pratiques
[en] Niniejszy artykuł stawia sobie dwa cele. Pierwszym jest porównanie semiotyki tekstu Algirdasa Juliena Greimasa i Louisa Marina z semiotyką praktyk Jacques’a Fontanille’a. Prace Michela de Certeau na temat praktyk odbioru i użycia pozwolą wyjaśnić relację między pojęciem wypowiadania wypowiedzianego (énonciation énoncée) w paradygmacie tekstu i wypowiadania w akcie (énonciation en acte) w paradygmacie praktyk.
Drugim celem jest problematyzacja pojęcia wypowiadania w ramach języka wizualnego. W oparciu o teorie i analizy Louisa Marina (Opacité en peinture – Nieprzejrzystość w malarstwie) ukazana zostanie użyteczność pojęcia wypowiadania wypowiedzianego w studiach nad obrazami i podjęta zostanie próba przetestowania znaczenia, które wypowiadaniu nadaje de Certeau (Wynaleźć codzienność 1. Sztuki działania) w ramach odbioru i interpretacji obrazów.
Traverses
Researchers
http://hdl.handle.net/2268/199014

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Open access
2016 MGDondero - Semiotyka wizualna PL.pdfAuthor preprint299.96 kBView/Open

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBi are protected by a user license.