Profil

Zee Kaj

Faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie > Form. doct. sc. juri. (paysage)

Faculté de Droit, de Science politique et de Criminologie > Doct. scienc. jurid.

ORCID
0000-0002-1776-0300
Main Referenced Co-authors
Bourgeois, Marc  (3)
Voorter, Jonas (2)
Baltus, Amandine  (1)
Bayenet, Benoît  (1)
Cajot, Martin  (1)
Main Referenced Keywords
Contrats d'assurance-vie (1); Donations sous condition suspensive de décès (1); Droit fiscal (1); Droits d'enregistrement (1); Droits d'enregistrement - Droit de donation - Droits de succession - Réforme fiscale wallonne - Décret impôt juste (1);
Main Referenced Unit & Research Centers
Cité - ULiège [BE] (2)
Main Referenced Disciplines
Tax law (10)
Civil law (1)

Publications (total 10)

The most downloaded
215 downloads
Bourgeois, M., & Zee, K. (2022). Het Waals decreet voor een rechtvaardiger belasting. Een kritisch overzicht van de maatregelen in de registratie en successierechten. Algemeen Fiscaal Tijdschrift, (4), 19-35. https://hdl.handle.net/2268/293386

Zee, K., & Vangheel, C. (2023). Vermindering onroerende voorheffing voor gezinsbijslaggerechtigde kinderen voortaan deelbaar tussen co-ouders. Juristenkrant (De), 2023 (461), 8-8.
Editorial reviewed

Zee, K. (June 2022). Interpretation of the gift and inheritance taxes and the underlying civil law by Belgian tax authorities [Poster presentation]. EATLP 2022 Congress ”Taxation of companies in economic and financial distress“, Vienna, Austria.

Zee, K., & Voorter, J. (2022). Begrip ‘woning’ bij sloop en herbouw voldoende verruimd? Fiscale Actualiteit, 2022 (7), 3-7.
Editorial reviewed

Bourgeois, M., & Zee, K. (2022). Het Waals decreet voor een rechtvaardiger belasting. Een kritisch overzicht van de maatregelen in de registratie en successierechten. Algemeen Fiscaal Tijdschrift, (4), 19-35.
Peer reviewed

Bourgeois, M., & Zee, K. (2022). Décret wallon portant diverses dispositions pour un impôt plus juste : commentaire critique des mesures prévues en matière de droits d’enregistrement et de succession. Recueil Général de l'Enregistrement et du Notariat, 103 - 118.
Editorial reviewed

Zee, K. (2022). Vooroverlijden van de begunstigde echtgenoot bij een individuele levensverzekering (A-A-B): huwelijksvermogensrechtelijke duidelijkheid, successierechtelijke onzekerheid (?). In C. Declerck, A. M. Draye, P. Foubert, ... E. Van de Velde (Eds.), Huldeboek Nan Torfs. Perspectieven op familie en vermogen (pp. 41-61). Brugge, Belgium: die Keure.
Peer reviewed

Zee, K., & Voorter Jonas. (17 December 2021). Learning from past mistakes: the example of the Flemish registration duty in the case of demolition and reconstruction [Paper presentation]. YOUNG LEGAL RESEARCHERS CONFERENCE 2021 - Moving forward: Building societal resilience through law, Belgium.

Bourgeois, M., Bayenet, B., Verscheure, C., Garroy, S., Voisin, F., Vermeire, A., Baltus, A., Cajot, M., Defoy, X., Marcelle, C., Klinkenberg, S., & Zee, K. (2021). Rapport introductif sur la réforme du précompte immobilier. https://orbi.uliege.be/handle/2268/258004

Zee, K., & Voorter, J. (2021). Verlaagd tarief in verkooprecht bij sloop en herbouw. Een uitbreiding op losse schroeven. Nieuw Juridisch Weekblad, (441), 330-337.
Peer reviewed

Zee, K. (2020). Examen des accords de gouvernement flamand, bruxellois et wallon en matière de fiscalité régionale et locale. Revue de Fiscalité Régionale et Locale.
Peer reviewed

Contact ORBi