Reference : Het belang van de tumormarge na conservatieve chirurgie bij borstkanker in een vroeg ...
Scientific journals : Article
Human health sciences : Oncology
http://hdl.handle.net/2268/80615
Het belang van de tumormarge na conservatieve chirurgie bij borstkanker in een vroeg stadium
Dutch
Coucke, Philippe mailto [Université de Liège - ULiège > > Radiothérapie >]
Vavassis, Peter [> >]
Vanderick, JEAN mailto [Université de Liège - ULiège > > Radiothérapie >]
Jerusalem, Guy mailto [Université de Liège - ULiège > > Oncologie médicale >]
7-Jan-2010
Nederlandsch Tijdschrift voor Verloskunde en Gynaecologie
Bohn
6
227-235
Yes (verified by ORBi)
International
0301-2247
Haarlem
The Netherlands
[nl] Conclusie
Zo conservatief mogelijk opereren is een prijzenswaardige
benadering, zeker, maar niet alleen, bij
jonge borstkankerpatiënten. Deze betrachting mag
echter geen prioriteit worden ten opzichte van het
risico op lokale recidieven met duidelijk nadelige
gevolgen voor de overleving. Men dient zich ervan
bewust te zijn dat, met name bij jonge patiënten en
in het geval van een EIC, met radiotherapie het
risico op lokale recidieven niet altijd voldoende
verlaagd kan worden. Het verhogen van de dosis lijkt
echter niet te helpen dit probleem op te lossen.
Verhoging van de intensiteit van de chemotherapie
verbetert de lokale controle wel, maar kan leiden tot
een vertraging van de bestraling, vooral bij patiënten
met een verhoogd risico op een lokaal recidief. Extra
voorzichtigheid is daarom geboden bij patiënten
met een krappe marge. Daarnaast dient de mogelijkheid
van een chirurgische re-interventie overwogen
te worden, en eventueel een mastectomie en
reconstructie, vooral bij jonge patiënten en patiënten
met een EIC.
Dit artikel is eerder gepubliceerd in Belgian Journal of
Medical Oncology (Belg J Med Oncol 2009;3:93-100).
Researchers ; Professionals ; Students
http://hdl.handle.net/2268/80615

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Open access
Het belang van de tumormarge.pdfPublisher postprint109.78 kBView/Open

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBi are protected by a user license.