Reference : Probabilistische blootstellingschatting van de Belgische consument aan Listeria monoc...
Scientific congresses and symposiums : Unpublished conference/Abstract
Life sciences : Food science
http://hdl.handle.net/2268/38537
Probabilistische blootstellingschatting van de Belgische consument aan Listeria monocytogenes door consumptiez van gerookte zalm: een combinatie van het gebruik van de databanken van de controleprogramma van het FAVV en de consumptiepelling.
Dutch
Van Boxtael, S. [ > > ]
Baert, K. [ > > ]
Daube, Georges mailto [Université de Liège - ULiège > Département de sciences des denrées alimentaires > Microbiologie des denrées alimentaires >]
De Zutter, Lieve [ > > ]
Dierick, K. [ > > ]
De Vlighere, F. [ > > ]
Duculot [ > > ]
Geeraerd, A. [ > > ]
Messens, W. [ > > ]
Uyttendaele, M. [ > > ]
Vereecken, K. [ > > ]
Pochet, B. [ > > ]
Nov-2007
Yes
Yes
National
Colloque “Wetenschappelijke exploitatie van databanken voor risico-evaluatie in het kader van voedselveiligheid” organisé par le comité scientifique de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
23 novembre 2007
Bruxelles
belgique
http://hdl.handle.net/2268/38537

There is no file associated with this reference.

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBi are protected by a user license.