Reference : A propos de l'automatisation des inventaires forestiers complets
Scientific journals : Article
Life sciences : Agriculture & agronomy
http://hdl.handle.net/2268/29398
A propos de l'automatisation des inventaires forestiers complets
French
Rondeux, Jacques mailto [Université de Liège - ULiège > > Gembloux Agro-Bio Tech >]
1972
Bulletin de la Société Royale Forestière de Belgique = Tijdschrift van de Koninklijke Belgische Bosbouwmaatschappij
79
4
237-252
No
National
0037-9573
[fr] inventaire forestier complet ; peuplements inventoriés ; équations de régression ; volume aménagement ; volume du bois d'oeuvre
[en] complete forest inventories ; management volume
[fr] Cet article donne quelques suggestions concernant l'automatisation des calculs souvent longs et fastidieux relatifs aux inventaires forestiers complets. Un programme de calcul écrit en Fortran IV a été mis au point pour un ordinateur IBM 1130. Ce programme permet la détermination de plusieurs caractéristiques moyennes des peuplements inventoriés, il utilise exclusivement des équations de régression si possible liées aux conditions stationnelles et adaptées successivement à la détermination du volume bois fort tige (volume aménagement) et du volume bois d'oeuvre (produit des coupes). Pour 3 inventaires successifs de 3 essences différentes on estime un rapport de temps de 1 à 15 environ et un rapport de coût de 1 à 10 environ en faveur du traitement automatique. L'uniformité dans la manière de réaliser l'inventaire est évidemment un point essentiel de la méthode, car l'utilisation de l'ordinateur suppose une standardisation poussée de la collecte et de la préparation des données.
[en] Automatization possibilities of the calculations involved by complete forest inventories. This article gives some suggestions over the possibilities of automatization of long and teadius calculations involved by complete forest inventories. A computer program written in Fortran IV has prepared for an IBM 1130. This program allows the calculation of the mean value of several characteristics of the inventoried stands. It utilizes exclusively regression equations, if possible in relation with soil and ecological conditions. These equations are successively fitted to the determination of stem volume (management volume) and commercial volume (from cuttings). The automatization of three successive inventories of three different species shows a gain in cost of 1 to 15 and in time of 1 to 10 when compared to the classical methods. A great uniformity in the way the inventories are setted up as well as a standardization of the measurement technique are required by this new method.
[de] Über die Automatisierung vollständiger Bestandesaufnahmen. Der Aufsatz gibt einige Anregungen über die automatische Berechnung vollständiger Bestandesaufnahmen. Ein Rechnenprogramm in Fortran IV für einen IBM 1130 Ordinator wurde hergestellt. Dieses Programm erlaubt die Berechnung verschiedener Bestandescharakteristiken. Hierzu werden ausschliesslich Regressionsgleichungen gebraucht welche den Standortseinheiten angepasst werden können. Sie bestimmen schrittweise den Schaftderbholzvolumen und den Nutzholzvolumen. Für 3 sich folgenden Inventare von 3 verschiedenen Baumarten wird das Verhältnis für die Berechnungszeit auf ungefähr 1 gegen 15, für die Berechnungskosten auf etwa 1 gegen 10 zu gunsten des Ordinators geschätzt. Eine genaue Standardisierung der Messungstechniken ist selbstverständlich die Voraussetzung zur Anwendung dieser Methode.
[nl] In dit artikel worden enkele suggesties naar voren gebracht in verband met de automatisatie van de dikwijls langdurige en omvangrijke berekeningen betreffende de volledige bosinventarissen. Een berekeningsprogramma uitgedrukt in Fortran IV is voor een computer IBM 1130 uitgewerkt geworden. Dit programma laat toe de gemiddelde waarde te bepalen voor meerdere kenmerken van de geïnventariseerde bestanden. Het maakt uitsluitend gebruik van regressievergelijkingen, die zo mogelijk in verband staan met de groeiplaatsomstandigheden en achtereenvolgens aangepast zijn voor de bepaling van de spilinhoud (bedrijfsregelingsinhoud) en van de handelsinhoud (inhoud van de kappen). Men schat dat voor het opmaken van drie achtereenvolgende inventarissen voor drie verschillende houtsoorten een winst ten voordele van de automatische verwerking wordt bekomen in de verhouding eensdeels van 1 tot 15 voor wat de tijd betreft, en anderdeels van 1 tot 10 voor wat de kosten betreft. De eenvormigheid in de wijze van opmaken van de inventaris is natuurlijk een essentieel punt van de methode, want het gebruik van de computer veronderselt een ver doorgedreven standaardisatie bij het inzamelen en het toebereiden van de gegevens.
Researchers ; Professionals ; Students
http://hdl.handle.net/2268/29398

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Open access
Bull. Soc. Roy. For. de Belgique_1972_79 (4)_pp.237-252.pdfPublisher postprint945.18 kBView/Open

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBi are protected by a user license.