Article (Scientific journals)
Politieke gevolgen van het indienen van constructieve moties van wantrouwen op gemeentelijk niveau (2006-2018)
Gustin, Archibald; Grandjean, Geoffrey
2020In Publiekrechtelijke Kronieken, 2019 (1/1), p. 45-61
Peer reviewed
 

Files


Full Text
cdpk2019-1 p45-61.pdf
Publisher postprint (6.03 MB)
Download
Full Text Parts
Les conséquences des dépôts des motions de méfiance (version en langue française).pdf
Publisher postprint (797.28 kB)
Request a copy

All documents in ORBi are protected by a user license.

Send toDetailsKeywords :
constructieve motie van wantrouwen; politieke gevolgen
Abstract :
[nl] In 2005 heeft de Waalse wetgever de gemeentelijke verkozenen meer verantwoordelijkheid willen geven, door op gemeentelijk niveau de regeling van een constructieve motie van wantrouwen in te voeren. Daarvoor werd in het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie bij decreet van 8 december 2005, een nieuw artikel L1123-14 ingevoegd, dat op 2 januari 2006 in werking is getreden. Het indienen van een constructieve motie van wantrouwen op lokaal niveau is een première voor België. Deze bijdrage maakt dus een eerste analyse van de politieke gevolgen van het gebruik van deze regeling in termen van evolutie van verkiezingsresultaten van actoren tegen wie op gemeentelijk niveau, een collectieve of individuele constructieve motie van wantrouwen is ingediend.
[fr] En 2005, le législateur wallon, désireux de renforcer la responsabilité des élus communaux, introduit le dispositif de la motion de méfiance constructive au niveau communal à travers l’insertion d’un nouvel article L1123-14 dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le décret du 8 décembre 2005, entré en vigueur le 2 janvier 2006. L’introduction de la motion de méfiance constructive au niveau local constitue une première en Belgique. La présente contribution vise donc à proposer une première analyse des conséquences politiques de l’utilisation de ce dispositif en termes d’évolution des résultats électoraux des acteurs concernés par le dépôt d’une motion de méfiance constructive au niveau communal, que celle-ci soit collective ou individuelle.
Research Center/Unit :
Cité - CITE
Institut de la décision publique
Disciplines :
Political science, public administration & international relations
Author, co-author :
Gustin, Archibald  ;  Université de Liège - ULiège > Département de science politique > Politique et norme
Grandjean, Geoffrey  ;  Université de Liège - ULiège > Département de science politique > Département de science politique
Language :
Dutch
Title :
Politieke gevolgen van het indienen van constructieve moties van wantrouwen op gemeentelijk niveau (2006-2018)
Alternative titles :
[fr] Les conséquences politiques des dépôts des motions de méfiance constructive au niveau communal (2006-2018)
Publication date :
09 July 2020
Journal title :
Publiekrechtelijke Kronieken
Volume :
2019
Issue :
1/1
Pages :
45-61
Peer reviewed :
Peer reviewed
Available on ORBi :
since 15 June 2020

Statistics


Number of views
218 (35 by ULiège)
Number of downloads
104 (18 by ULiège)

Bibliography


Similar publicationsContact ORBi