Reference : Het Belgische interneringsbeleid als een voorbeeld van hybride bestuur
Scientific journals : Article
Social & behavioral sciences, psychology : Sociology & social sciences
http://hdl.handle.net/2268/211279
Het Belgische interneringsbeleid als een voorbeeld van hybride bestuur
Dutch
[en] The Belgian Internment Policy as an Example of Hybrid Governance
Pans, Maurice mailto [> >]
Darcis, Coralie mailto [Université de Liège > Faculté des sciences sociales > Sociologie des ress. hum. et des systèmes institutionnels >]
Leys, Mark mailto [> >]
Thunus, Sophie [Université de Liège > Faculté des sciences sociales > Sociologie des ress. hum. et des systèmes institutionnels >]
Schoenaers, Frédéric mailto [Université de Liège > Faculté des sciences sociales > Sociologie des ress. hum. et des systèmes institutionnels >]
Apr-2017
Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiekrecht
Kluwer
4
Hybrid Forms of Governance: Moving Beyond Traditional Public Law
211 - 221
Yes
National
0040-7437
Mechelen
Belgium
[en] Hybrid Governance ; Wicked problem ; Forensic
[nl] Het domein van de zorg voor geïnterneerde personen kent internationaal een omslag. Naast de “criminalisering” van personen met een psychiatrische stoornis die criminele feiten begaan, ontwikkelen er zich nieuwe visies en zorgperspectieven op de kwaliteit van leven en de re-integratie in de maatschappij van zowel personen met psychische kwetsbaarheid als geïnterneerde personen. Tot zeer recent werden geïnterneerde personen bijna exclusief benaderd als personen die misdaden of misdrijven hebben gepleegd waar ze door hun psychische stoornis niet voor verantwoordelijk konden worden gesteld. De onderliggende logica van de aanpak was sterk geënt op een model waarbij opsluiting en isolatie van de maatschappij centraal stonden omwille van misdaad. Geïnterneerde personen werden om die reden opgesloten in een gevangenissysteem volgens een justitiële benadering. Het behandelings- en zorgperspectief raakte hierbij ondergesneeuwd. De “criminalisering” van personen met psychische stoornissen heeft in België historisch geleid tot inadequate aanpak en begeleiding van deze groep patiënten. Meerdere veroordelingen van de Belgische Staat door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), overvolle gevangenissen, het gebrek aan somatische en psychiatrische gezondheidszorg binnen gevangenissen en psychiatrische annexen en aanbevelingen van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) zijn directe aanleidingen voor het Masterplan Internering (juni 2016) en de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen .
In deze bijdrage staan we stil bij het Masterplan Internering van 2016 en de nieuwe Interneringswet van 5 mei 2014. We proberen te duiden op welke manier in beide bronnen randvoorwaarden worden gecreëerd voor een hybride bestuursvorm in de sector. We staan kort stil bij beleidsmatige en juridische ontwikkelingen die vooraf gingen.
Centre de Recherches et d'Intervention Sociologiques
SPF Santé - Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
For-Care
Researchers ; Professionals ; Students ; General public
http://hdl.handle.net/2268/211279

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Restricted access
Belgische Interneringsbeleid als een voorbeeld van hybride bestuur.pdfPublisher postprint886.26 kBRequest copy

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBi are protected by a user license.