Reference : Intussen aan de kersttafel...
Diverse speeches and writings : Article for general public
Life sciences : Environmental sciences & ecology
Physical, chemical, mathematical & earth Sciences : Earth sciences & physical geography
http://hdl.handle.net/2268/17507
Intussen aan de kersttafel...
Dutch
Ozer, Pierre mailto [Université de Liège - ULiège > Département des sciences et gestion de l'environnement > Département des sciences et gestion de l'environnement >]
Perrin, Dominique [Université de Liège - ULiège > Gembloux Agro-Bio Tech > Gembloux Agro-Bio Tech >]
Dec-2007
Science Connection
19
12-13
No
National
1780-8448
Bruxelles
BELGIQUE
[en] Climate change ; CO2 emissions ; Transport ; Food import ; Aviation ; Consumption information
[nl] De afgelopen weken heb ik de reclamefolders van mijn dichtstbijzijnde hypermarkt uitgeplozen om een fijn dineetje samen te stellen. Hierna volgt het resultaat voor acht personen, met tussen haakjes het aantal kilometers dat elk ingrediënt heeft afgelegd om naar België te komen en de hoeveelheid CO2 in kilogram die het transport geproduceerd heeft. Ik heb vooral ingrediënten gekozen die met het vliegtuig worden aangevoerd, want luchttransport produceert gemiddeld zestig keer meer CO2 dan vervoer over zee.
General public
http://hdl.handle.net/2268/17507
http://www.belspo.be/belspo/home/publ/pub_ostc/sciencecon/19sc1_nl.pdf

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Open access
Intussen aan de kersttafel_Science Connection.pdfPublisher postprint105.8 kBView/Open

Additional material(s):

File Commentary Size Access
Open access
Science Connection _ Cover _ NL.pdf226.09 kBView/Open

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBi are protected by a user license.