Reference : Bibliotheca Lipsiana Bruxellensis : boeken van Justus Lipsius bewaard in de Koninklij...
Books : Collective work published as editor or director
Arts & humanities : History
http://hdl.handle.net/2268/135934
Bibliotheca Lipsiana Bruxellensis : boeken van Justus Lipsius bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van Belgïe : tentoonstelling 'Constanten in roerige tijden' gehouden in het Erasmushuis van 1 december 2006 tot 4 februari 2007
Dutch
Adam, Renaud mailto [Université de Liège - ULiège > Transitions. Département de recherches sur le Moyen Âge tardif et la première Modernité > Département des sciences historiques > > >]
De Schepper, Marcus [> >]
2006
Erasmushuis - Musée de la Maison d'Erasme
Farrago : philologie & typographie néolatines; 4
270
Bruxelles
[en] Book History ; Justus Lipsius ; Royal Library of Belgium
[nl] Dit werk bestaat uit twee delen : een catalogus en een inventaris uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling Constanten in roerige tijden, georganiseerd door de Koninklijke Bibliotheek van België en het Erasmushuis.
In de catalogus zal u vijf onuitgegeven en onlangs ontdekte brieven van Justus Lipsius aan zijn leerling Puteanus terugvinden. De inventaris bevat de documenten met betrekking tot Justus Lipsius die bewaard worden in de Koninklijke Bibliotheek van België (handschriften, oude drukken, enz.).
Uitgebreide registers vergemakkelijken het raadplegen van dit naslagwerk dat één van de bekendste verzamelingen van de grote Europese humanist Justus Lipsius beschrijft.
Transitions (Département de recherches sur le Moyen Âge tardif & la première Modernité) - Transitions
http://hdl.handle.net/2268/135934

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Open access
201307041604_nl.pdfPublisher postprint1.21 MBView/Open

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBi are protected by a user license.