Reference : De gevolgen van de internationalisering op de beheersprocessen van de Kleine en Midde...
Parts of books : Contribution to collective works
Business & economic sciences : General management & organizational theory
http://hdl.handle.net/2268/129100
De gevolgen van de internationalisering op de beheersprocessen van de Kleine en Middelgrote Onderneming
Dutch
[en] The implications of internationalisation on the management processes of the SMEs
Van Caillie, Didier mailto [Université de Liège - ULiège > HEC-Ecole de gestion : UER > Diagnostic et contrôle de l'entreprise >]
Jul-2012
1ère édition
De internationalisering van de KMO (nog vast te houden)
[en] L'internationalisation de la PME
KEFIK-CEFIP
Larcier
20
Yes
Bruxelles
Belgique
[nl] internationalisering ; KMO ; beheersprocessen
[fr] internationalisation ; PME ; processus de gestion
[en] internationalisation ; SME ; management process
[nl] In de economische, politieke, sociale en financiële context die kenmerkend was voor het begin van
de 20e eeuw, hebben fenomenen zoals marktderegulering, dereglementering van
handelspraktijken en toenemende marktkoppeling vooral bij de Kleine en Middelgrote
Onderneming geleid tot een nagenoeg onvermijdelijke confrontatie met het fenomeen van de
internationalisering.
Deze confrontatie heeft onontkoombare gevolgen voor de organisatie en de dagelijkse werking van
de KMO. Ze wordt meer bepaald verplicht tot een grondige professionalisering van haar
beheerspraktijken (vooral de invoering van systematische procedures voor controle van haar
activiteiten) en tot effectieve integratie – in haar beheersprocessen en -praktijken en in de
uitwerking van haar strategische keuzes – van de multiculturele dimensie die onvermijdelijk nauw
verbonden is met het fenomeen van internationalisering van activiteiten.
Deze consequenties hebben op hun beurt een weerslag op de instrumenten, regels, gedragslijnen,
interne richtlijnen, informele praktijken ... die samen het systeem van processen vormen dat door
de KMO-bestuurders werd opgezet om het beheer ervan mogelijk te maken met het oog op
regelmatige en recurrente prestaties. Kenmerkend voor dat beheer is met name het feit dat de
KMO in staat moet zijn continu de zichzelf opgelegde financiële, industriële of maatschappelijke
doelstellingen te bereiken.
Deze bijdrage heeft als doel om met behulp van een gestructureerd analysekader na te gaan welke
implicaties het internationaliseringsfenomeen kan hebben op het systeem van de processen van
de performante KMO. Dit artikel steunt op een synthese van de elementen die naar voren komen
in de gespecialiseerde wetenschappelijke en vakliteratuur die gewijd is aan het effect van de
internationalisering in KMO-context, gestructureerd met als organisatiekader de modellering van
de (non-)performance van de KMO, voorgesteld door Crutzen en Van Caillie (2009).
Centre d'Etudes de la Performance des Entreprises - C.E.P.E.
KEFIK-CEFIP
Researchers ; Professionals ; Students ; General public
http://hdl.handle.net/2268/129100

File(s) associated to this reference

Fulltext file(s):

FileCommentaryVersionSizeAccess
Open access
CEFIP - De gevolgen van de internationalisering - DVC.pdfAuthor postprint343.83 kBView/Open

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBi are protected by a user license.