Profil

Claes Ana Laura

Département de droit > Droit pénal et procédure pénale

CITE

See author's contact details
Main Referenced Co-authors
Franssen, Vanessa  (4)
Van houte, Céline (4)
De Smedt, J. (3)
Horseele, Marie (3)
Careel, S. (2)
Main Referenced Keywords
criminal law (2); EU law (2); European Public Prosecutor's Office (2); accise law (1); actus reus (1);
Main Referenced Unit & Research Centers
Cité - ULiège [BE] (2)
Cité - CITE (1)
Utrecht Centre for Regulation and Enforcement in Europe (1)
Utrecht Law School - Willem Pompe Institute (1)
Main Referenced Disciplines
Criminal law & procedure (23)
Tax law (8)
European & international law (3)

Publications (total 29)

The most downloaded
37 downloads
Claes, A. L., & Franssen, V. (2022). When EPPO meets customs. A clash of enforcement strategies and procedural safeguards. (Working Paper No. 09/22). ORBi-University of Liège. https://orbi.uliege.be/handle/2268/296031. https://hdl.handle.net/2268/296031

Franssen, V., Claes, A. L., & Flore, D. (2023). La lutte contre le blanchiment par le biais du droit pénal: la compétence et le rôle de l’Union européenne. In M. Marty & F. Kirmann, Le droit pénal à l'épreuve de l'infraction du blanchiment. Regards croisés luxembourgeois, français et belge (pp. 13-54). Luxembourg: Larcier.
Editorial reviewed

Claes, A. L. (10 February 2023). Presentation: When EPPO meets customs: A clash of enforcement strategies and procedural safeguards? [Paper presentation]. Multilevel Customs Law - the several voices on the customs issue, Braga, Portugal.

Claes, A. L., & Berrendorf, A. (2023). EHRM 16 februari 2021. Rechtskundig Weekblad, 774-776.
Peer reviewed

Goyvaerts, G., Gabriel, S., & Claes, A. L. (2023). [Dac 6] Inleiding en oorsprong. In A. Tiberghien, Tiberghien. Handboek voor fiscaal recht. Antwerp, Belgium: Wolters Kluwer.
Peer reviewed

Van Vlierden, B., Van Dingenen, E., & Claes, A. L. (2023). [Inkomstenbelastingen] Sancties. In A. Tiberghien, Tiberghien. Handboek voor fiscaal recht (41, pp. 1391-1422). Antwerp, Belgium: Wolters Kluwer.
Peer reviewed

Goyvaerts, G., & Claes, A. L. (2023). [Preventief luik van de antiwitwaswetgeving] Algemeenheden. In A. TIberghien, Tiberghien. Handboek voor fiscaal recht (41, pp. 2953-2957). Antwerp, Belgium: Wolters Kluwer.
Peer reviewed

Dillen, C., Van houte, C., Claes, A. L., & Vermeiren, M. (2023). Fiscus kan vanaf nu parket vergezellen (MOTEM). ORBi-University of Liège. https://orbi.uliege.be/handle/2268/300844.

Claes, A. L. (21 June 2022). Investigation and prosecution of illicit tobacco trade in Belgium [Paper presentation]. Combatting Illicit Trade in Tobacco Products.

Franssen, V., & Claes, A. L. (27 May 2022). EPPO One Year In Action: When EPPO Meets Customs [Paper presentation]. EPPO One Year in Action, luxembourg, Luxembourg.

Claes, A. L., & Franssen, V. (2022). When EPPO meets customs. A clash of enforcement strategies and procedural safeguards. (Working Paper No. 09/22). ORBi-University of Liège. https://orbi.uliege.be/handle/2268/296031.

Van Vlierden, B., Claes, A. L., Vercauteren, V., Van houte, C., Dillen, C., Van Dingenen, E., & Gatsos, S. (2022). Jacht op fiscale fraude niveau hoger getild: fiscus versterkt federale politie in gemengde onderzoeksteams. ORBi-University of Liège. https://orbi.uliege.be/handle/2268/300840.

Claes, A. L., & Horseele, M. (2022). Protection of Procedural Rights in Administrative and Criminal Proceedings: The Case of the Privilege against Self-incrimination in Belgian Customs Law. In V. Franssen & C. Harding, Criminal and Quasi-criminal Enforcement Mechanisms in Europe (pp. 301-340). United Kingdom: Bloomsbury Publishing.
Peer reviewed

Franssen, V., & Claes, A. L. (2022). Enforcement of policies against illicit trade in tobacco products in Belgium. In S. Tosza & J. A. E. Vervaele (Eds.), Combatting Illicit Trade in Tobacco Products (pp. 117-225). Springer. doi:10.1007/978-3-030-67802-9_4
Peer reviewed

Claes, A. L., & De Smedt, J. (2022). De fiscus voor de strafrechter: de traditionele burgerlijke partijstelling versus de kersverse zelfstandige vordering. Tijdschrift voor Strafrecht, 2022 (3), 123 - 134.
Peer reviewed

Claes, A. L., & De Smedt, J. (2022). Afwezigheid KI-controle bij langdurig opsporingsonderzoek ongrondwettig: nieuwe stap richting eengemaakt vooronderzoek? Tijdschrift voor Strafrecht, 2022 (3), 142 - 147.
Peer reviewed

Claes, A. L., & Yperman, W. (2022). Overzicht(elijk) – Recente ontwikkelingen in de contraterrorismewetgeving. Politie en Recht : Tijdschrift voor Strafrechtelijke en Bestuurlijke Rechtshandhaving, 2022 (2), 69 - 89.
Peer reviewed

Claes, A. L., & De Smedt, J. (2022). Grondwettelijk Hof roept verdere polarisering tussen opsporingsonderzoek en gerechtelijk onderzoek een halt toe. Nieuw Juridisch Weekblad, 2022 (465), 541 - 543.
Peer reviewed

Van houte, C., & Claes, A. L. (2021). Fraudeurs van Vlaamse belastingen worden voortaan zwaarder gesanctioneerd: verhoging strafrechtelijke geldboetes in de Vlaamse Codex Fiscaliteit en bijgevolg ook de geldsom bij minnelijke schikkingen. ORBi-University of Liège. https://orbi.uliege.be/handle/2268/300841.

Claes, A. L., & Horseele, M. (2021). Finding nemo (tenetur)? Een stand van zaken en de toepassing in het douanerecht. Nullum Crimen: Tijdschrift voor Straf- en Strafprocesrecht, 16 (5), 384 - 407.
Peer reviewed

Van houte, C., & Claes, A. L. (2021). Nieuwe Una Via: kan de fiscus steeds voor de strafrechter verschijnen om de betaling van de belastingen te bekomen? ORBi-University of Liège. https://orbi.uliege.be/handle/2268/300843.

Claes, A. L., & Van Houte, C. (2021). Corr. Liège, division Liège (18e ch.), 5 novembre 2020. Revue Générale du Contentieux Fiscal, 2021 (3-4), 286 - 297.
Peer reviewed

Claes, A. L. (2021). Het schuldvermoeden in het douane- en accijnsstrafrecht. Tijdschrift voor Strafrecht, 2021 (3), 138 - 144.
Peer reviewed

Goyvaerts, G., & Claes, A. L. (2021). Arrest Hof van Cassatie 13 oktober 2020 keert bewijslast NIET om. ORBi-University of Liège. https://orbi.uliege.be/handle/2268/300842.

Careel, S., & Claes, A. L. (2021). Bewijs in verkeerszaken – Betreden woning m.o.o. uitvoeren ademtest of ademanalyse – Geen huiszoeking – Toestemming – Formulier artikel 2 KB Bloedproef 1959 – Geen bijzondere bewijswaarde – Tegenbewijs artikel 62, eerste lid Wegverkeerswet – Onaantastbare beoordeling feitenrechter. Politie en Recht : Tijdschrift voor Strafrechtelijke en Bestuurlijke Rechtshandhaving, 2021 (1), 43 - 48.
Peer reviewed

Careel, S., & Claes, A. L. (2021). Bewijs in verkeerszaken – Ademanalyse – KB Ademtest- en ademanalysetoestellen – Artikel 59, § 3, eerste lid Weg­verkeerswet – Wachttijden – Tussentijd van vijf minuten tussen twee ademstalen – Detectie van mondalcohol en hyperventilatie – Onrechtmatig bewijs – Artikel 32 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering. Politie en Recht : Tijdschrift voor Strafrechtelijke en Bestuurlijke Rechtshandhaving, 2021 (3), 137 - 142.
Peer reviewed

Claes, A. L., & Horseele, M. (2020). Nemo tenetur ontsleuteld (deel 2). ORBi-University of Liège. https://orbi.uliege.be/handle/2268/300839.

Claes, A. L., & Horseele, M. (2020). Nemo tenetur ontsleuteld (deel 1). ORBi-University of Liège. https://orbi.uliege.be/handle/2268/300838.

Claes, A. L. (2020). Tussen Scylla en Charybdis: de veroordeling tot betaling van de tegenwaarde. Tijdschrift voor Strafrecht, 2020 (5), 352 - 363.
Peer reviewed

Claes, A. L. (2020). Grondwettelijk Hof nr. 28/2020, 20 februari 2020 (prejudiciële vraag). Nieuw Juridisch Weekblad, 2020 (424), 497 - 501.
Peer reviewed

Contact ORBi