Reference : Handboek Licentieovereenkomsten
Books : Book published as author, translator, etc.
Law, criminology & political science : Economic & commercial law
http://hdl.handle.net/2268/7061
Handboek Licentieovereenkomsten
Dutch
[fr] Manuel des contrats de licence
Vanbrabant, Bernard mailto [Université de Liège - ULiège > Département de droit > Droit des biens et de la preuve - Département de droit >]
Van Couter, Yves mailto [ > > ]
2008
Larcier
418
[en] Intellectual property ; Competition ; Licensing
[nl] Het Handboek Licentieovereenkomsten schetst op een bevattelijke wijze het Belgisch juridisch kader dat gemeenschappelijk is aan de overeenkomsten tot gebruik van intellectuele eigendomsrechten.
Waar aangewezen wordt de aandacht gevestigd op de specificiek regelgeving die, afhankelijk van het betrokken type van intellectuele eigendom, van toepassing is op een licentieovereenkomst.

In het Eerste Deel van het Handboek komen de burgerrechtelijke aspecten aan bod: na de definiëring en de bespreking van de verschillende types licentieovereenkomsten, wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het sluiten, de uitlegging, de uitvoering, de overdracht en de uitdoving van de licentieovereenkomst.

In het tweede Deel komt de verhouding tussen de exploitatie van de intellectuele eigendom (de licentieovereenkomst) en het mededingingsrecht aan bod. Na enkele inleidende overwegingen volgt de toetsing van de licentieovereenkomst aan de artikelen 81 en 82 EG. Daar een goed functioneren van de Interne Markt één van de objectieven van het mededingingsrecht is, wordt tenslotte de verhouding tussen de licentieovereenkomst en die Interne Markt, het vrij verkeer van goederen binnen de Europese Economische Ruimte, behandeld.
Researchers ; Professionals ; Students
http://hdl.handle.net/2268/7061

There is no file associated with this reference.

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBi are protected by a user license.