Reference : Uitspraakvaardigheid en de NT2-/NVT-leerder. Van theorie en onderzoek naar onderwijsp...
Parts of books : Contribution to collective works
Arts & humanities : Languages & linguistics
http://hdl.handle.net/2268/101099
Uitspraakvaardigheid en de NT2-/NVT-leerder. Van theorie en onderzoek naar onderwijspraktijk
Dutch
Rasier, Laurent mailto [Université de Liège - ULiège > Département des langues et littératures modernes > > >]
2007
Uitspraak en verstavaardigheid. Vakwerk 4. Achtergronden van de NT2-lespraktijk
Bossers, Bart
35-51
[nl] uitspraak ; uitspraakverwerving ; uitspraakdidactiek ; Nederlands als vreemde taal ; fonetiek ; fonologie
Researchers ; Professionals ; Students ; General public
http://hdl.handle.net/2268/101099

There is no file associated with this reference.

Bookmark and Share SFX Query

All documents in ORBi are protected by a user license.