Publications and communications of Miguel Susaeta Ruiz

Gil-Melgosa, L., Grasa, J., Urbiola, A., Llombart, R., Susaeta Ruiz, M., Montiel, V., Ederra, C., Calvo, B., Ariz, M., Ripalda-Cemborain, P., Prosper, F., Ortiz-de-Solórzano, C., Pons-Villanueva, J., & Pérez Ruiz, A. (23 December 2021). Muscular and Tendon Degeneration after Achilles Rupture: New Insights into Future Repair Strategies. Biomedicines, 10 (1), 19. doi:10.3390/biomedicines10010019