Publications and communications of Kris Steyaert

Steyaert, K. (June 2024). Doris Jedamski and Rick Honings (eds), Travelling the Dutch East Indies: Historical Perspectives and Literary Representations. Bijdragen en Mededelingen Betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 139.

Steyaert, K. (2023). Literaire reacties in Nederland op Mozarts Die Zauberflöte (1799-1809). Jaarboek de Achttiende Eeuw, 55, 24-52. doi:10.5117/DAE2023.002.STEY

Bekers, E., Steyaert, K., & Unigwe, C. (November 2022). Reading White Innocence across Disciplines in the Low Countries. Dutch Crossing: a Journal of Low Countries Studies, 46 (3), 193-200. doi:10.1080/03096564.2022.2144602

Steyaert, K., Bekers, E., & Unigwe, C. (Eds.). (November 2022). Reading White Innocence. Dutch Crossing: a Journal of Low Countries Studies, 46 (3), 108.

Wekker, G., & Steyaert, K. (Other coll.). (November 2022). ‘How Does One Survive the University as a Space Invader?’: Beyond White Innocence in the Academy. Dutch Crossing: a Journal of Low Countries Studies, 46 (3), 201-213. doi:10.1080/03096564.2022.2145048

Steyaert, K. (September 2022). Twee onbekende gedichten van Jan Prins en de bundel 'Indische gedichten' (1932). Indische Letteren, 37 (3), 184-204.

Steyaert, K. (June 2021). Nogmaals 'Het Indische land' (1923) van Jan Prins: Context, ontstaan en publicatiegeschiedenis. Indische Letteren, 36 (2), 98-112.

Steyaert, K., & Mus, F. (2021). Prospectief herdenken. Tweehonderd jaar terugblikken en vooruitzien aan de Universiteit van Luik. In M. Meirlaen, E. Put, J. Tollebeek, ... T. Verschaffel (Eds.), Een wereld van verschil? De zuidelijke rijksuniversiteiten in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (pp. 237-254). Peeters.

Steyaert, K. (2020). Een macaronisch vaarwel van G.J. Resink. In C. de Strycker, D. Schyns, Y. T'Sjoen, ... K. Van der Haven (Eds.), Zwemmen in talen: Nederlandstalige poëzie in internationaal perspectief (pp. 82-92). Poëziecentrum.

Steyaert, K. (2019). De Himâlaya van de Nederlandse literatuur: Leven en werk van Johan Andreas dèr Mouw. Spiegel der Letteren, 61 (3), 293-297.

Steyaert, K. (2018). The tremors of genre in G.J. Resink’s poetry. Journal of Postcolonial Writing, 54 (1), 43-55. doi:10.1080/17449855.2017.1420657

Steyaert, K. (2018). 'In 't harte van Java' (1881): Exotiek en nationalisme in het Indische oeuvre van Willem Jacobsz. Hofdijk. Moderne Tijd (De), 2 (1), 48-69.

Steyaert, K., & Mus, F. (2018). Taal, cultuur en politiek in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) / Langue, culture et politique dans le Royaume Uni des Pays-Bas (1815-1830). Revue Belge de Philologie et d'Histoire, 96 (4), 1233-1365.

Steyaert, K., & Mus, F. (2018). Pleidooi voor een pluridisciplinaire, meertalige en transnationale benadering voor de studie van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830): Het intellectuele parcours van J.-F.-X. Würth (1800-1874) als casus. Revue Belge de Philologie et d'Histoire, 96 (4), 1235-1251.

Steyaert, K., & Mus, F. (October 2017). 'Nous n'allons pas souffler des bougies, nous allons en allumer !': Het twee-eeuwenfeest in de Vurige Stede [Paper presentation]. Tweehonderd jaar rijksuniversiteit Leuven: Breuken en continuïteiten in het universitaire geheugen.

Steyaert, K. (2017). The earliest known Dutch notice of Mozart’s death (6 Jan 1792). In D. Edge & D. Black (Eds.), Mozart: New Documents. Edge & Black.

Steyaert, K. (2017). Syllabus Histoire de la littérature néerlandaise I. (ULiège - Université de Liège, GERM0012-1 Histoire de la littérature néerlandaise I).

Steyaert, K. (2017). Het halve leven van Willem Kloos. Spiegel der Letteren, 59 (4), 565-570.

Steyaert, K. (2017). Elsschot en de onzegbaarheid. In K. Rymenants & C. de Strycker (Eds.), Willem Elsschot: Dichter. Alle gedichten verzameld en toegelicht (pp. 20-34). Polis.

Steyaert, K., & Edge, D. (2017). The first Dutch edition of Leopold Mozart’s Versuch einer gründlichen Violinschule (7 documents, 28 Feb 1765–30 Nov 1768). In D. Edge & D. Black (Eds.), Mozart: New Documents. Edge & Black.

Steyaert, K., & Edge, D. (2017). A report of Mozart’s performance in The Hague (18 Sep 1765). In D. Edge & D. Black (Eds.), Mozart: New Documents. Edge & Black.

Steyaert, K., & Edge, D. (2017). A report of Mozart’s performance for Prince William V (18 Sep 1765, addendum). In D. Edge & D. Black (Eds.), Mozart: New Documents. Edge & Black.

Steyaert, K., & Edge, D. (2017). A Hummel advertisement for Mozart’s op. 2 (28 Feb 1765). In D. Edge & D. Black (Eds.), Mozart: New Documents. Edge & Black.

Steyaert, K., & Edge, D. (2017). A Dutch report on Mozart in London (16 Feb 1765, addendum). In D. Edge & D. Black (Eds.), Mozart: New Documents. Edge & Black. doi:10.7302/Z20P0WXJ

Steyaert, K. (November 2016). Poëzie als bouwpakket. Maud Vanhauwaert: 'Wij zijn evenwijdig _'. Culture, le Magazine Culturel de l'Université de Liège, 10.

Steyaert, K. (2016). Mozart with a French twist: 'Mademoiselle Jeunehomme' revisited. Musical Times, 157 (Winter), 6-12.

Steyaert, K. (June 2015). 'Een lent van vaerzen' als letterkundig spiegelkabinet. Arabesken: Tijdschrift van het Louis Couperus Genootschap, 23 (45), 22-28.

Steyaert, K. (2015). Trifles for 'Unflemings'. Teaching Dutch Literary History in Nineteenth-Century Wallonia. In T. Van Kalmthout & H. Zuidervaart (Eds.), The Practice of Philology in the Nineteenth-Century Netherlands (pp. 209-230). Amsterdam, Netherlands: Amsterdam University Press.

Steyaert, K. (2015). Negentiende-eeuwse anglofilie in Nederland. Spiegel der Letteren, 57 (3), 352-354.

Steyaert, K. (2015). 'Love for a Godhead due'. Shelley in the Low Countries. In S. Schmid & M. Rossington (Eds.), The Reception of P.B. Shelley in Europe (revised paperback edition, pp. 169-185, 345-348). Bloomsbury Academic.

Steyaert, K. (2015). 'Een kwade Keffer': B.H. Lulofs en de germanismenkrijters. In L. Brems, R. Möller, ... L. Rasier, Faits de langue(s): Pour Michel Kefer à l'occasion de son 65ème anniversaire. Berlin, Germany: Epubli.

Janssens, G., & Steyaert, K. (2014). Tweehonderd jaar neerlandistiek aan de Université de Liège: Een geschiedenis van de oudste extramurale leerstoel Nederlands. Acco.

Steyaert, K. (2014). Vol vaderlands leven en volksgezind streven: Het Kinkergenootschap te Luik (1886-ca. 1913). Negentiende Eeuw, 38 (1), 41-60.

Steyaert, K. (December 2013). Stiefbroeders. Zuid-Nederlandse letteren en natievorming onder Willem I, 1814-1834. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 129 (4).

Steyaert, K. (September 2013). ‘Gij vreugdloos oord dat blaauwt op d’oceaan’: de kritische dichterblik op Java van Hendrik Arnold Meijer (1810-1854). Indische Letteren, 28 (3), 197-216.

Steyaert, K. (September 2013). Geschoeid op Engelse leest. Spiegel der Letteren, 55 (3), 411-413.

Steyaert, K. (June 2013). Over een toiletartikel: Hendrik van Veldekes 'Sente Servaes' en Camille Huysmans. Spiegel der Letteren, 55 (2), 189-200. doi:10.2143/SDL.55.2.2977269

Steyaert, K. (2013). 'Verbroedring met den Wale!': Negentiende-eeuwse taalminnende genootschappen te Luik.

Steyaert, K. (November 2012). Batavia as Patria: Literary Representations of Batavia in W.J. Hofdijk’s Work. Dutch Crossing: a Journal of Low Countries Studies, 36 (3), 216-227. doi:10.1179/0309656412Z.00000000016

Steyaert, K. (February 2012). Het janushoofd van Julia (1885). Nederlandse Letterkunde, 17 (1), 10-31. doi:10.5117/NEDLET2012.1.HET_345

Steyaert, K. (2012). 'Een zingen in aanvankelijkheid'. Muziek als inspiratiebron bij Ida Gerhardt. Spiegel der Letteren, 54 (2), 271-273.

Steyaert, K. (December 2011). ‘Als een sultane is ’t lief’lijk Insulinde’: Trouwen met de handschoen in de ‘Indische’ dichtbundel van Fiore della Neve (1882). Indische Letteren, 26 (4), 180-194.

Steyaert, K. (2011). Het 'mysterie' Tandem: Kinkers studentengenootschap te Luik. In R. Vosters & J. Weijermars (Eds.), Taal, cultuurbeleid en natievorming onder Willem I (pp. 153-168). Brussel, Belgium: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVABWK).

Steyaert, K. (2011). Écrivains de l'ULg : Johannes Kinker. Culture, le Magazine Culturel de l'Université de Liège.

Steyaert, K. (2011). Écrivains de l'ULg : Erik Spinoy. Culture, le Magazine Culturel de l'Université de Liège.

Steyaert, K., & Weijermars, J. (December 2010). Kleine gedichten voor 'kleine discipelen'. Johannes Kinker bemiddelt bij een geschil over kopijrecht (1824). Spiegel der Letteren, 52 (4), 445-455. doi:10.2143/SDL.52.4.2059883

Steyaert, K. (September 2010). 'Specerijen mijner woorden': De poëzie van J.J. de Stoppelaar (1884-1945). Indische Letteren, 25 (3), 161-184.

Steyaert, K. (2010). André-Ernest-Modeste Grétry's Opera 'Le Jugement de Midas' (1778).

Steyaert, K. (2010). Peter Verhelst. Entre corps et rêve. Culture, le Magazine Culturel de l'Université de Liège.

Steyaert, K. (2010). Het Nederlandse literatuuronderwijs in de Waalse provincies als prescriptieve Landeskunde (1817-1900). In J. Konst, M. Hüning, ... T. Holzhey (Eds.), Neerlandistiek in Europa: Bijdragen tot de geschiedenis van de universitaire neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen (pp. 213-227). Münster, Germany: Waxmann.

Steyaert, K. (2010). Het gevecht met de lezer: Jacques Perk en Percy Bysshe Shelley. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 126 (2), 150-165.

Steyaert, K., & Sprague, C. (January 2010). Riddles and Counterpoint: Mozart's Pupil Franz Jacob Freystädtler. Newsletter of the Mozart Society of America, XIV (1), 14-17.

Steyaert, K. (2009). 'Wat er hollandsch is moet stil zijn, zoet en stil gelijk een muis': literatuuronderwijs in de Zuidelijke provincies onder koning Willem I (1814-1830). e-meesterwerk.

Steyaert, K. (March 2009). Rewriting the Nation: Language and Literature in the United Kingdom of the Netherlands (1814-1830).

Steyaert, K. (2009). Gezelle met valse noten. Spiegel der Letteren, 51 (3), 410-413.

Steyaert, K. (2009). Elusive Poets, Fugitive Texts. The Impact of the London Shelley Society in the Low Countries. In T. Toremans & W. Verschueren, Crossing Cultures. Nineteenth-Century Anglophone Literature in the Low Countries (pp. 53-67). Leuven, Belgium: Leuven University Press.

Steyaert, K. (2008). Mozart's Music in Translation. In P. Chittiphalangsri (Ed.), The Ferryman's Tales. Collected Writings for Professor Theo Hermans (pp. 5-33).

Steyaert, K. (2008). 'Love for a Godhead due'. Shelley in the Low Countries. In S. Schmid & M. Rossington, The Reception of P.B. Shelley in Europe (pp. 169-185, 345-348). Continuum.

Steyaert, K. (2008). De voorzichtige herrijzenis van een Tachtiger. Bij de briefwisseling Willem Kloos - Albert Verwey. Freespace Nieuwzuid, 8 (32), 78-84.

Steyaert, K., & Janssens, G. (2008). Het onderwijs van het Nederlands in de Waalse provincies en Luxemburg onder koning Willem I (1814-1830). Niets meer dan een boon in een brouwketel? Bruxelles, Belgium: VUBPress.

Steyaert, K. (2007). Ter inleiding. N/F, 7, 9-11.

Steyaert, K. (2007). 'Swept along on the wild Styx'. Mozart's Daemonic Presence in Nineteenth-Century Dutch Poetry. In R. Görner (Ed.), Mozart: eine Herausforderung für Literatur und Denken / Mozart: A Challenge for Literature and Thought (pp. 235-254). Peter Lang.

Steyaert, K. (2007). Onrijpe harssenvruchten en vreemde talen. De actualiteit van de historische letterkunde. N/F, 7, 97-114.

Steyaert, K. (2007). 'Een zuidelijk voortbrengsel van den kouden grond'. Taalpolitieke aspecten van de Nederlandse literaire historiografie in de Waalse provincies. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 117 (1), 49-66.

Steyaert, K. (2007). Dutch Literature [YWMLS]. In S. Parkinson & L. Barber, The Year's Work in Modern Language Studies (Modern Humanities Research Association, pp. 768-790). Maney Publishing.

Steyaert, K. (Ed.). (2007). De historische dimensie in de neerlandistiek. N/F, 7.

Steyaert, K. (June 2006). Jan Prins: prentbriefkaartpoëet? 'Het Indische land' als ekfrasis. Indische Letteren, 21 (2), 109-127.

Steyaert, K. (2006). Willem Kloos and Percy Bysshe Shelley. The Rationale Behind a Posthumous Friendship. In T. Broos, M. Bruyn Lacy, ... T. F. Shannon, The Low Countries: Crossroad of Cultures (pp. 151-163). Münster, Germany: Nodus.

Steyaert, K. (2006). Dutch Literature [YWMLS]. In S. Parkinson & L. Barber, The Year's Work in Modern Language Studies (Modern Humanities Research Association, pp. 735-758). Maney Publishing.

Steyaert, K. (2005). 'In 't Oosten is de mensheid kind geweest'. Het beeld van de inlander in de Nederlands-Indische poëzie. In Z. Hrncirova & E. Krol (Eds.), Praagse Perspectieven, 3 (pp. 45-60). Prague University Press.

Steyaert, K. (2005). 'De hoeren der welluidendheid'. Spelevaren met Coetzee, Claus en Shelley. In P. Hiligsmann, G. Janssens, ... J. Vromans (Eds.), Woord voor woord, zin voor zin. Liber Amicorum voor Siegfried Theissen (pp. 343-355). Gent, Belgium: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Steyaert, K. (December 2004). J.J.L. ten Kates 'Duitsche Zwaan'. Mozart in Nederland. Negentiende Eeuw, 28 (4), 237-256.

Steyaert, K. (September 2004). Willem Elsschot: 'Vlaamse Kloos'? Over de falende stem van een barenkoning. Revolver. Driemaandelijks Literair Tijdschrift, 31 (2), 56-67.

Steyaert, K. (July 2004). 'Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten'. Een vers van Jacques Perk als het startsein van Tachtig. Nederlandse Letterkunde, 9 (2), 155-174.

Steyaert, K. (2004). Willem Bilderdijk. In C. J. Murray (Ed.), Encyclopedia of the Romantic Era 1760-1850 (pp. 89-91). Fitzroy Dearborn.

Steyaert, K. (2004). Hendrik Conscience. In C. J. Murray (Ed.), Encyclopedia of the Romantic Era 1760-1850 (pp. 210-211). Fitzroy Dearborn.

Steyaert, K. (2004). 'Al de rest is pis'. Het verwaterend enthousiasme van Willem Kloos voor Multatuli's werk. Over Multatuli, 26 (53), 49-64.

Steyaert, K. (October 2003). De gemaskerde eeuw (Marita Mathijsen). Neerlandica Extra Muros, 41 (3), 73-75.

Steyaert, K. (2003). 'Aangewaaid uit een vreemd land': de westerse poëzie van G.J. Resink. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 119 (4), 279-299.

Steyaert, K. (October 2002). Een Nederlandstalige Shelley op de planken. De reconstructie van een vergeten schandaal. Neerlandica Extra Muros, 40 (3), 13-25.

Steyaert, K. (September 2002). 'Thomas Chatterton' (1842): A Farewell to Dutch Romanticism’ [Paper presentation]. Thomas Chatterton and European Culture: 250th Anniversary Conference.

Steyaert, K. (June 2002). Louis Paul Boon in de Engelse neerlandistiek. Boelvaar Poef. Tijdschrift van het Louis Paul Boongenootschap, 2 (2), 69-77.

Steyaert, K. (June 2002). A Virtual Department of Dutch? [Paper presentation]. Setting the Agenda: Languages, Linguistics and Area Studies in Higher Education.

Steyaert, K. (2002). On Sally Ledger and Roger Luckhurst’s The Fin de Siècle: A Reader in Cultural History c.1880-1900. Journal of Gender Studies, 11 (2), 192-193.

Steyaert, K. (2002). History of the Dutch Language (study pack). (University College London + Virtual Department of Dutch).

Steyaert, K., & Eagar, E. (2002). Louis Couperus: Eline Vere (study pack). (University College London + Virtual Department of Dutch).

Steyaert, K. (May 2001). Dutch Studies Abroad. ALCS Newsletter, 5 (1), 4-6.

Steyaert, K. (2001). Selective Affinities and Poetic Appropriation: Percy Bysshe Shelley and Willem Kloos [Doctoral thesis, UCL - University College London]. ORBi-University of Liège. https://orbi.uliege.be/handle/2268/33319

Steyaert, K. (2001). Dutch Literature in English Translation (1800-1950). A Bibliography.

Steyaert, K. (2001). A 'Massive Dramatic Plumpudding': The Politics of Reception in the Antwerp Performance of Shelley’s The Cenci’. Keats-Shelley Journal, 50, 14-26.

Steyaert, K., & Fenoulhet, J. (2001). Louis Paul Boon: 'Het eerste uur' (study pack). (University College London + Virtual Department of Dutch).

Steyaert, K. (April 1999). A Tall Man in a Low Land. ALCS Newsletter, 3 (1), 3-4.

Steyaert, K. (1999). Shelley in travestie: De vertaalstrijd om 'Alastor'. Filter: Tijdschrift over Vertalen, 6 (3), 28-36.

Steyaert, K. (1999). Mediumistic Shelley Sonnets in the Netherlands. In S. Ruston (Ed.), The Influence and Anxiety of the British Romantics: Spectres of Romanticism (pp. 199-224). Lewiston, Queenston, Lampeter, United Kingdom: Edwin Mellen.

Steyaert, K. (1998). J.J.L. ten Kates 'Kind des Jammers': Thomas Chatterton in Nederland. Negentiende Eeuw, 22 (4), 235-250.

Steyaert, K., & Vincent, P. (1998). Left Shoe. Dutch Crossing: a Journal of Low Countries Studies, 22 (2 (Winter)), 142-149.

Steyaert, K. (July 1996). Defeminising Keats [Paper presentation]. International and Interdisciplinary Colloquium 'Post-Theory'.

Steyaert, K. (June 1996). 'Buried in the Ravage they have Wrought': John Keats and Phidian Lore [Paper presentation]. International Colloquium 'Poetry and History'.

Steyaert, K. (May 1996). Andrew Bennett, 'Keats, Narrative and Audience: The Posthumous Life of Writing'. Romanticism on the Net, 1 (2).

Steyaert, K. (February 1996). Poetry as Enforcement: Conquering the Muse in Keats's 'Ode to Psyche'. Romanticism on the Net, 1 (1).