Publications and communications of Kaj Zee

Zee, K., & Vangheel, C. (2023). Vermindering onroerende voorheffing voor gezinsbijslaggerechtigde kinderen voortaan deelbaar tussen co-ouders. Juristenkrant (De), 2023 (461), 8-8.

Zee, K. (June 2022). Interpretation of the gift and inheritance taxes and the underlying civil law by Belgian tax authorities [Poster presentation]. EATLP 2022 Congress ”Taxation of companies in economic and financial distress“, Vienna, Austria.

Bourgeois, M., & Zee, K. (2022). Het Waals decreet voor een rechtvaardiger belasting. Een kritisch overzicht van de maatregelen in de registratie en successierechten. Algemeen Fiscaal Tijdschrift, (4), 19-35.

Bourgeois, M., & Zee, K. (2022). Décret wallon portant diverses dispositions pour un impôt plus juste : commentaire critique des mesures prévues en matière de droits d’enregistrement et de succession. Recueil Général de l'Enregistrement et du Notariat, 103 - 118.

Zee, K. (2022). Vooroverlijden van de begunstigde echtgenoot bij een individuele levensverzekering (A-A-B): huwelijksvermogensrechtelijke duidelijkheid, successierechtelijke onzekerheid (?). In C. Declerck, A. M. Draye, P. Foubert, ... E. Van de Velde (Eds.), Huldeboek Nan Torfs. Perspectieven op familie en vermogen (pp. 41-61). Brugge, Belgium: die Keure.

Zee, K., & Voorter, J. (2022). Begrip ‘woning’ bij sloop en herbouw voldoende verruimd? Fiscale Actualiteit, 2022 (7), 3-7.

Zee, K., & Voorter Jonas. (17 December 2021). Learning from past mistakes: the example of the Flemish registration duty in the case of demolition and reconstruction [Paper presentation]. YOUNG LEGAL RESEARCHERS CONFERENCE 2021 - Moving forward: Building societal resilience through law, Belgium.

Bourgeois, M., Bayenet, B., Verscheure, C., Garroy, S., Voisin, F., Vermeire, A., Baltus, A., Cajot, M., Defoy, X., Marcelle, C., Klinkenberg, S., & Zee, K. (2021). Rapport introductif sur la réforme du précompte immobilier.

Zee, K., & Voorter, J. (2021). Verlaagd tarief in verkooprecht bij sloop en herbouw. Een uitbreiding op losse schroeven. Nieuw Juridisch Weekblad, (441), 330-337.

Zee, K. (2020). Examen des accords de gouvernement flamand, bruxellois et wallon en matière de fiscalité régionale et locale. Revue de Fiscalité Régionale et Locale.