Publications and communications of Laurent Rasier

Rasier, L. (23 May 2024). Diversité (linguistique) et représentations au cours de néerlandais. Des prescrits légaux aux manuels scolaires [Paper presentation]. Colloque international Didactifen 2024 - Supports didactiques, ressources pédagogiques. Formes, (in-)égalités, autorités et pratiques, Liège, Belgium.

Rasier, L., Simons, G., & Peters, T. (21 November 2023). L2 accent and pronunciation: a survey on teachers' attitudes, beliefs, and classroom practices [Paper presentation]. L2APR: L2 ACCENT AND PRONUNCIATION RESEARCH: ACQUISITION, TEACHING, ATTITUDES, Venise, Italy.

Rasier, L. (28 August 2018). Welke relatie is er tussen taalkundig onderzoek en theorievorming en (N)VTdidactiek? Geschiedenis en perspectieven [Paper presentation]. 20ste Colloquium Neerlandicum - Nederlands in beweging, Leuven, Belgium.

Bacchini, S., Van den Bogaerde, B., Boogaard, M., Curcic, M., De Jong, N., Le Pichon, E., & Rasier, L. (Eds.). (2015). Artikelen van de 8e Anela Conferentie Toegepaste Taalwetenschap 2015. Eburon.

Dieu, V., & Rasier, L. (2015). Lisons-nous tous la même chose? La critique néerlandaise et française de Peter Stamm, "Zeven jaren / Sept ans" [Paper presentation]. Symposium "La critique est aisée, l'art est difficile".

Bui-Anh, V., Jouniaux, A., Hiligsmann, P., & Rasier, L. (December 2014). De beklemtoning van samenstellingen in de tussentaal van Franstalige leerders van het Nederlands uit het immersie- en niet-immersieonderwijs. n/f, 12, 9-32.

Theissen, S., Hiligsmann, P., & Rasier, L. (2013). Dictionnaire contrastif français - néerlandais. Louvain-la-Neuve, Belgium: Presses universitaires de Louvain.

Rasier, L., De Jong, N., Juffermans, K., & Keijzer, M. (Eds.). (2012). Papers of the Anéla 2012 Applied Linguistics Conference. Eburon.

Rasier, L. (Ed.). (2011). N/F 10. Themanummer "Pro of contra(stief)? Implicaties van de contrastieve aanpak voor het NVT-onderwijs". Van In.

Hiligsmann, P., Baelen, M., Leloup, A.-L., & Rasier, L. (Eds.). (2008). Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. Themanummer "Recente ontwikkelingen in het contrastief taalonderzoek Nederlands-Frans". KANTL.

Hiligsmann, P., Baelen, M., Leloup, A.-L., & Rasier, L. (2008). Praktijkgerelateerd onderzoek naar vreemdetaalverwerving. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 80, 19-28.

Hiligsmann, P., & Rasier, L. (2007). Contrastieve (tussen)taalkunde: nuttig, nodig of overbodig? Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 117 (2), 147-161.

Rasier, L., & Hiligsmann, P. (2007). Prosodic Transfer from L1 to L2. Methodological Issues and Description. Nouveaux Cahiers de Linguistique Française, 28, 41-66.

Rasier, L. (2004). De zinsaccentuering in het Nederlands: een verkenning over de grenzen tussen (toegepaste) taalkunde en didactiek heen. In A. Gelderblom (Ed.), Neerlandistiek de grenzen voorbij. Handelingen van het Vijftiende Colloquium Neerlandicum (pp. 303-322).

Rasier, L. (2004). De contrastieve studie van prosodische systemen: het geval van het Frans en van het Nederlands. n/f, 4, 101-114.

Hiligsmann, P., & Rasier, L. (2002). De zinsaccentuering in de tussentaal van Franstalige leerders van het Nederlands. n/f, 1, 37-53.

Rasier, L. (2002). De zinsaccentuering in het Nederlands en in de tussentaal van VT-leerders: een stand van zaken [Specialised master, UCL - Université Catholique de Louvain]. ORBi-University of Liège. https://orbi.uliege.be/handle/2268/178623