Publications and communications of Stephanie Linchet

Goedemé, T., Janssens, J., Bolland, M., Corselis, A., Derboven, J., Linchet, S., Nisen, L., Vandervelden, M., Van den Bosch, K., Van Mechelen, N., & Vergauwen, J. (2022). De omvang en kenmerken van de niet-opname van het leefloon, de verhoogde tegemoetkoming en de verwarmingstoelage onder 18- tot 64-jarigen in België. In J. Coene, T. Ghys, B. Hubeau, S. Marchal, P. Raeymaeckers, R. Remmen, W. Vandenhole, G. Van Hecken, ... L. Van Praag, Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2022 (pp. 139-159). Leuven, Belgium: Acco.

Linchet, S. (2022). La pauvreté en milieu rural [Paper presentation]. Intervention colloque, Namur, Belgium.

Dubois, C., Linchet, S., Reynaert, J.-F., Seron, P., & Mahieu, C. (2017). Organizational Models of Health Care Services in Four Countries. Brussels, Belgium: KCE.

Nisen, L., Reynaert, J.-F., Linchet, S., & Gerday, A.-F. (2014). Cahier Bien vieillir, préserver l'autonomie. Namur, Belgium: Iweps.

Linchet, S. (2011). La pauvreté en milieu rural en Région wallonne. Louvain, Belgium: CERA.