Publications and communications of Erik Spinoy

Spinoy, E. (2023). “You’ve seen a lot of movies”: Rereading Paul van Ostaijen’s Occupied City in Light of the Contemporary Cinema Culture in Belgium. Journal of Belgian History, 53 (1-2), 98-123.

Spinoy, E. (2021). 'Allons travailler!'. Paul van Ostaijens aversie voor Emile Vandervelde. Zuurvrij, (40), 3-13.

Spinoy, E. (2021). Nawoord. In P. Van Ostaijen, Bezette Stad (pp. 13). Amsterdam, Netherlands: Boom.

Spinoy, E. (2021). 'EUROPA volgens EROTIESE BEDDINGEN'. De amusementscultuur in Bezette Stad. Boekenwereld (De), 37 (1).

Spinoy, E. (2021). 1947: Anton van Wilderode. Een 'repressie'-trauma. In K. Van der Haven & J. Sonnenschein, Barricadepoëzie. Lyrisch activisme sinds 1848 (pp. 179-195). Berchem, Belgium: Epo.

Spinoy, E. (2020). Zelfportret(je) van de kunstenares als een jonge vrouw. De Reactor.

Spinoy, E. (2020). De schielijke oplichter? Spiegel der Letteren, 62 (1), 88-91.

Spinoy, E. (December 2019). Het stockholmsyndroom van oude huisdieren. Poëziekrant, 43, p. 42-43.

Spinoy, E. (2019). Een gedicht belicht. Over De moordenaars van Paul van Ostaijen. ORBi-University of Liège. https://orbi.uliege.be/handle/2268/242459.

Spinoy, E. (September 2019). Een kwestie van klasse. Poëziekrant, 43, p. 90-91.

Spinoy, E. (July 2019). Een Lucky Luke van de poëziekritiek. Poëziekrant, 43, p. 82-83.

Spinoy, E. (May 2019). Van Ostaijens laatste tango in Parijs. Poëziekrant, 43 (3), p. 68-69.

Spinoy, E. (March 2019). Van Wilderode in (christelijk) Nederland. Poëziekrant, 43, p. 66-67.

Spinoy, E. (January 2019). Daddy, I love you. Over Ingeborg Bachmann. Poëziekrant, 43 (1), p. 68-69.

Spinoy, E. (2018). Hafid Bouazza, Meriswin. Lexicon van Literaire Werken, (115), 3-13.

Spinoy, E. (2018). De pijnlijkste details op de pijnbank. De Reactor.

Spinoy, E. (2018). Onafkrabbaar cretinisme. De Reactor.

Spinoy, E. (2018). Vaderbinding? Moederbinding? Van Wilderode als identificatiefiguur. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 128 (2), 145-166.

Spinoy, E. (2017). De margarine van Van Ostaijen. Zuurvrij, (33), 44-52.

Spinoy, E. (2017). Eeuwfeest van een debuut. De Reactor.

Spinoy, E. (2014). Lessen in verwondering. De Reactor.

Spinoy, E. (2014). Bouazza's hellevaart. De Reactor.

Spinoy, E. (2014). Bezette Stad herrezen? De Reactor.

Spinoy, E. (2014). 'Denn sterben will ich ja'. De Reactor.

Spinoy, E. (October 2012). Een lacune gevuld. Edward Vanhouttes editie van De moerbeitoppen ruischten. Internationale Neerlandistiek, 50 (3), 276-279.

Spinoy, E. (August 2012). 1969. J.J. Oversteegen: Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen. Internationale Neerlandistiek, 50 (special issue), 24-26.

Spinoy, E. (October 2009). Alien in Wonderland. Over Tamara Van San. Middelheimproductie, 3, p. 12.

Spinoy, E. (2009). Les prix littéraires : construire la littérature, soulager le public. Culture, le Magazine Culturel de l'Université de Liège.

Spinoy, E. (1996). Van Ostaijen als literatuurcriticus: ‘conceptie’ en ‘techniek’. In E. Spinoy & P. Peeters (Eds.), Het vouwbeen van de lezer. Over literatuuropvattingen (pp. 35-50). Leuven, Belgium: Peeters.