References of "Vojnosanitetski Pregled. Military-medical and Pharmaceutical Review"
     in
Bookmark and Share    
Peer Reviewed
See detailKarcinomi debelog crijeva te adenomi i njihov odnos u kolonoskopskom materijalu.
Peto, S.; Lesnjakovic, I.; Pavlovic, V. et al

in Vojnosanitetski Pregled. Military-medical and Pharmaceutical Review (1985), 42(6), 429-31

Detailed reference viewed: 160 (0 ULiège)