References of "Tijdschrift voor Geneeskunde"
     in
Bookmark and Share    
Full Text
Peer Reviewed
See detailRisico's verbonden aan Enterobacter sakazakii in zuigelingenvoeding.
Uyttendaele, M.; Herman, L.; Daube, Georges ULiege et al

in Tijdschrift voor Geneeskunde (2006), 62

Enterobacter sakazakii is een zeldzame maar bekende oorzaak van neonatale sepsis en een ernstig verlopende vorm van meningitis met een mortaliteit van 10 tot 80 %. Verschillende infecties zijn in verband ... [more ▼]

Enterobacter sakazakii is een zeldzame maar bekende oorzaak van neonatale sepsis en een ernstig verlopende vorm van meningitis met een mortaliteit van 10 tot 80 %. Verschillende infecties zijn in verband gebracht met de consumptie van zuigelingenvoeding. In opdracht van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) werd een studie verricht met betrekking tot het contaminatieniveau, de voorwaarden voor groei en overleving en de risico’s op infectie van E. sakazakii in zuigelingenvoeding. Dit met het oog op het formuleren van richtlijnen omtrent de voorwaarden voor bereiding, bewaring en toediening van zuigelingenvoeding . Melkpoeder is niet absoluut steriel is en een mogelijks lage besmetting (productienorm: < 1 kve per 10g) met E. sakazakii kan aanwezig zijn. Bij bereiding moeten de nodige hygiënische maatregelen in acht worden genomen. Er wordt aanbevolen de bereide zuigelingenvoeding binnen maximaal 2h te koelen tot 5°C en een maximum bewaartijd van 24h te respecteren. Opwarmen van het gerehydrateerd melkpoeder tot 37°C, warm houden en toedienen van bereide zuigelingenvoeding is een totaalproces dat maximum 1h in beslag mag nemen opdat er zich een voldoende marge tussen het aantal E. sakazakii cellen en de infectieve dosis zou bevinden. Door opvolgen van deze richtlijnen kan het risico op neonatale E. sakazakiiinfecties sterk gereduceerd worden. [less ▲]

Detailed reference viewed: 112 (4 ULiège)
Full Text
Peer Reviewed
See detailGezonheidszorg : actuele standpunten. Diagnostiek van osteoporose
Devogelaer, JP; Reginster, Jean-Yves ULiege; Raeman, F et al

in Tijdschrift voor Geneeskunde (1997), 53(10), 639-645

Detailed reference viewed: 54 (1 ULiège)
See detailCabergoline in prolactinomen.
Abs, R.; Verhaert, G.; Demez, Pierre ULiege et al

in Tijdschrift voor Geneeskunde (1995), 51

Detailed reference viewed: 6 (0 ULiège)
See detailCV 205-502 : Een niewe lang-werkende dopamine-agonist voor de behandeling van hyperprolactinemie.
Verhelst, J.; Abs, R.; Beckers, Albert ULiege et al

in Tijdschrift voor Geneeskunde (1991)

Detailed reference viewed: 18 (0 ULiège)