References of "N/F"
     in
Bookmark and Share    
Full Text
Peer Reviewed
See detailDe beklemtoning van samenstellingen in de tussentaal van Franstalige leerders van het Nederlands uit het immersie- en niet-immersieonderwijs
Bui-Anh, Vu ULiege; Jouniaux, Anthony; Hiligsmann, Philippe et al

in n/f (2014), 12

Detailed reference viewed: 58 (15 ULiège)
Full Text
Peer Reviewed
See detailDe beklemtoning van samenstellingen in de tussentaal van Franstalige leerders van het Nederlands uit het immersie- en niet-immersieonderwijs
Bui-Anh, Vu ULiege; Jouniaux, Anthony; Hiligsmann, Philippe et al

in N/F (2014), 12

Detailed reference viewed: 51 (12 ULiège)
Full Text
Peer Reviewed
See detailDe assimilatie van stem in de tussentaal van Franstalige leerders van het Nederlands
Baelen, Mélanie; Hiligsmann, Philippe; Rasier, Laurent ULiege

in N/F (2008), 8

Detailed reference viewed: 44 (9 ULiège)
Full Text
See detailOnderzoek en praktijk in de Franstalige neerlandistiek
Spinoy, Erik ULiege; Janssens, Guy ULiege; Sereni, Sabrina

in n/f (2004), 4

This volume collects the revised papers of the december 2003 Conference (Liège) of the Association des neerlandistes de Belgique francophone.

Detailed reference viewed: 60 (17 ULiège)
Full Text
See detailDe zinsaccentuering in de tussentaal van Franstalige leerders van het Nederlands
Hiligsmann, Philippe; Rasier, Laurent ULiege

in N/F (2002), 1

Detailed reference viewed: 32 (2 ULiège)