References of "Domino, Malgorzata"
     in
Bookmark and Share    
Full Text
Peer Reviewed
See detailZastosowanie ultrasonografii w diagnostice klinicznej ukladu rozrodczego u bydla
Gajewski, Zdzislaw; Domino, Malgorzata; Pawlinski, Bartosz et al

in Gajewski, Zdzsilaw; Malinowski, Edward; Wehrend, Axel (Eds.) Problemy w rozrodzie bydla - Aktualne poglady. (2011, May 28)

Detailed reference viewed: 41 (0 ULiège)
Full Text
Peer Reviewed
See detailZaburzenia przebiegu okresu poporodowego
Gajewski, Zdzislaw; Pawlinski, Bartosw; Domino, Malgorzata et al

in Gajewski, Zdzislaw (Ed.) Problemy w rozrodzie bydla - Aktualne poglady. (2011, May 28)

Detailed reference viewed: 64 (1 ULiège)